Toyota Aygo Benzin


Toyota Cool
Benzin 5,3 l/100km
22 Tankvorgänge