Honda Civic


Honda Civic
Benzin 7,1 l/100km
127 Tankvorgänge
Honda LSI
Diesel 6,9 l/100km
1 Tankvorgänge